จับคู่ Pressure Gauge กับวาล์วอุตสาหกรรมประเภทใดได้บ้าง ?

Table of Contents

เป็นที่รู้กันว่า Pressure Gauge เป็นเครื่องมือวัดสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ช่วยควบคุมแรงดันในงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและพบได้ทั่วไป อย่างตู้เติมลมยาง, ปั๊มน้ำ, ติดอยู่ระหว่างไลน์ท่อ และในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ Valve อุตสาหรรมเพื่อควบคุมและปิดกั้นการไหล ต่างก็ต้องใช้เกจวัดควบคู่กับการใช้วาล์วเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้ถูกต้อง หรือเพื่อใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างผลิต

บทความนี้ OCTAGAUGE ได้รวบรวมวาล์วอุตสาหกรรม ที่มีการนำ Pressure Gauge มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย โดยมีประเภทของวาล์วที่พบดังนี้

วาล์วที่จำเป็นต้องใช้คู่กับ Pressure Gauge

1. บอลวาล์ว(Ball Valve)

บอลวาล์วเป็นที่รู้จักในด้านความอเนกประสงค์และความน่าเชื่อถือ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมของไหลและก๊าซ ด้วยแผ่นดิสก์ทรงกลมที่ช่วยให้เปิด/ปิดได้ บอลวาล์วจึงจับคู่กับ Pressure Gauge ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เกจเหล่านี้ติดตั้งก่อนและหลังวาล์วเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของแรงดันระหว่างการทำงานของระบบ ด้วยการให้ข้อมูลแรงดันตามเวลาจริง เกจวัดแรงดันช่วยในการปรับการควบคุมการไหลให้เหมาะสมและรับรองความปลอดภัยของระบบโดยรวม การวัดที่แม่นยำช่วยตรวจจับสิ่งผิดปกติ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

ballvalve

2. เกทวาล์ว(Gate Valve)

เกทวาล์วเป็นที่นิยมสำหรับการออกแบบที่เรียบง่ายและความสามารถในการปิดที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่เหมาะสำหรับการควบคุมการไหล แต่การรวมเกจวัดแรงดันยังคงมีความสำคัญในการใช้งานจำนวนมาก ด้วยการติดตั้งเกจวัดแรงดันที่ต้นน้ำและปลายน้ำของเกทวาล์ว วิศวกรสามารถตรวจสอบระดับแรงดันระหว่างการทำงานของระบบ การวัดเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาเชิงรุก ทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนได้ทันท่วงที นอกจากนี้ เกจวัดแรงดันยังช่วยระบุการอุดตันหรือสิ่งอุดตัน เพื่อให้มั่นใจว่าการไหลของของไหลหรือก๊าซราบรื่น และป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น

gate valve

3. โกลบวาล์ว(Globe Valve)

โกลบวาล์วเป็นเลิศในการควบคุมการไหลที่แม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการมอดูเลต วาล์วเหล่านี้ใช้ดิสก์หรือปลั๊กเพื่อจัดการอัตราการไหลของของไหลหรือก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ เกจวัดความดันวางขนานกับโกลปวาล์วอย่างมีกลยุทธ์ ให้ข้

อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแรงดันตกคร่อมวาล์ว วิศวกรสามารถปรับอัตราการไหลอย่างละเอียดตามการอ่านค่าแรงดันที่ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและบรรลุผลการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ การรวมกันของโกลบอลวาล์วและเกจวัดความดันเป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำ ระบบ HVAC และกระบวนการทางเคมี

 

4. นีดเดิ้ลวาล์ว หรือ วาล์วปรับแรงดัน(Needle Valve)

เมื่อพูดถึงการใช้งานที่ต้องการการควบคุมแรงดันที่มีความแม่นยำสูง วาล์วปรับแรงดันคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยจุดเรียวเล็กเรียวเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ นีดเดิ้ลวาล์วจึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับPressure Gauge มาตรวัดเหล่านี้ติดตั้งนีดเดิ้ล ที่ต้นทางหรือปลายทาง โดยให้ข้อมูลความดันตามเวลาจริงเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำ การตรวจสอบความผันผวนของแรงดันทำให้วิศวกรสามารถรักษาเสถียรภาพ ปกป้องอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และบรรลุผลลัพธ์ที่แม่นยำในห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิเคราะห์ และการตั้งค่าที่สำคัญอื่นๆ

เพชสเชอร์เกจ_pressure-gauge_octagauge-needle_valve-stainless

5. เช็ควาล์ว หรือ วาล์วกันกลับ(Check Valve)

เช็ควาล์ว ออกแบบมาเพื่อให้ไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ Pressure Gaugeที่ติดตั้งบนหรือล่างของเช็ควาล์วมีความสำคัญในการตรวจสอบระดับแรงดัน การวัดค่าเหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของเช็ควาล์ว และรับประกันการป้องกันการไหลย้อนกลับ รักษาความสมบูรณ์ของระบบ และป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ การจัดการน้ำเสีย และยานยนต์ การรวมกันของเช็ควาล์วและเกจวัดแรงดันมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ

check valve

6. เซฟตี้วาล์ว(Safety Valve)

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในระบบแรงดัน และเซฟตี้วาล์ว(Safety valve)มีบทบาทสำคัญในการป้องกันเหตุการณ์แรงดันในระบบเกิน Pressure Gaugeช่วยเสริมเซฟตี้วาล์วด้วยการอ่านค่าแรงดันตามเวลาจริง ค่าที่อ่านได้เหล่านี้ช่วยให้วิศวกรสามารถตั้งค่าเกณฑ์แรงดันที่แม่นยำสำหรับการเปิดใช้งานวาล์วระบายแรงดัน การทำงานร่วมกันของเกจวัดแรงดันทำให้มั่นใจได้ว่าวาล์วระบายแรงดันทำงานอย่างถูกต้อง รับประกันความปลอดภัยของบุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม

safety valve

7. คอนโทรลวาล์ว(Control Valve)

คอนโทรลวาล์วเป็นเครื่องมือในการควบคุมการไหลของของไหลหรือก๊าซและความดันในระบบที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอนโทรลวาล์ว Pressure Gaugeจะถูกติดตั้งก่อนและหลังวาล์ว มาตรวัดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแตกต่างของแรงดัน ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับพารามิเตอร์การควบคุมอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การกลั่นน้ำมัน การแปรรูปทางเคมี และการผลิตไฟฟ้า การทำงานร่วมกันระหว่างวาล์วควบคุม

control valve

สรุป

เห็นไหมครับว่า Pressure Gauge นั้นสำคัญไฉน ไม่ว่าวาล์วประเภทใดต่างก็จำเป็นต้องใช้เกจวัดแรงดันควบคู่ด้วย เพื่อให้การทำงานของวาล์วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังช่วยป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  โรงงานหรือแม้แต่ผู้ใช้งานในภาคครัวเรือนต่างต้องมีเครื่องมือวัดแรงดันนี้ติดตั้งไว้เสมอ

หากคุณกำลังมองหาเกจวัดแรงดันดี ๆ สักตัวสามารถไปตามลิงก์นี้เพื่อเลือกซื้อได้เลย : Pressure Gauge – Pressure Gauge and Diaphragm Seal (octagauge.com)

 • Placeholder

  Diaphragm-Seal DS-PULP

  Application DS-PULP To isolate the sensing element of pressure gauges from process fluid that may be corrosive, viscous, especially for pulp manufacturing, recycled paper treatment

 • Placeholder

  Pressure-Transmitter TR-3000

  Application | TR-3000 pressure transmitter adopt high performance chips, and deal with the special amplified chip, integrative configuration, and smart profile, they are widely used...

 • Placeholder

  Diaphragm-Seal DS-COMPACT-H

  Application DS-COMPACT-H is designed to isolate the sensing element of pressure gauges from process fluids that maybe corrosive, viscous, sediments or with high temperature, DS-COMPACT-H...

 • Placeholder

  Diaphragm-Seal DS-COMPACT

  Application DS-COMPACT is designed to isolate the sensing element of pressure gauges from process fluids that maybe corrosive, viscous, sediments or with high temperature, DS-COMPACT...

 • pressure-gauge-electric-contact-octa-1713-front

  Contact-Gauge 1713-1714-Series

  Applications: 1713,1714 series magnetic snap on gauge is designed for automatic control and signals transfer. When the pressure get to the set value, the contact...

 • เพรสเชอร์เกจ-pressure-gauge-octagauge-GBK63-6bar

  GBK-63,GBK-100 Brass-Back

  Applications ∎ Measuring pressure of gas or liquid which is non-corrosive,explosive and no crystallization , precipitation. The most notable character is they can test pressure...

 • cooling-tower-pressure-gauge-octa-front

  Cooling-Tower

  Cooling towers come in a variety of sizes and shapes, so be sure to select the right one for your needs. A cooling tower is...

 • octa_snubber_stainless_brass

  Snubber

  Pressure Snubber is a component that helps protect your equipment from pressure spikes. When a pressure spike occurs, the pressure Snubber will help to dissipate...

 • เกจวัดแรงดัน-pressure-gauge-octa-gs100-หน้าปัด-4-นิ้ว-6bar

  GS-63,GS-100 SS,Bottom

  Applications ∎ Measuring pressure of gas or liquid which is non-corrosive,explosive and no crystallization , precipitation. The most notable character is they can test pressure...

 • เกจวัดแรงดัน-pressure-gauge-octa-gb63-front-View-6bar

  GB-63,GB-100 Brass,Bottom

  Applications of Pressure Gauge ∎ Measuring pressure of gas or liquid which is non-corrosive,explosive and no crystallization , precipitation. The most notable character is they...

 • เกจวัดแรงดัน-pressure-gauge-octagauge-gsk63-6bar

  GSK-63,GSK-100 SS-Back

  Applications ∎ Measuring pressure of gas or liquid which is non-corrosive,explosive and no crystallization , precipitation. The most notable character is they can test pressure...

 • needle-valve-pressure-gauge-เกจวัดแรงดัน-octa-isonmatc-front

  Needle-Valve Pressure-Gauge

  Special Features: • Investment Cast Components. • The Needle Valves are ideal for effectively control high pressure oil and steam. • Packing nut can be...

 • diaphragm-seal-pressure-gauge-ds-H-flange-octa-front

  Diaphragm-Seal DS-HFLANGE

  Application Diaphragm Seal DS-H FLANGE is designed to isolate the sensing element of pressure gauges from process fluids that may be corrosive, viscous, sedimentous and/or...

 • pressure-gauge-diaphragm-ds-flush-octa-front

  Diaphragm-Seal DS-FLUSH

  Application Diaphragm-Seal DS-FLUSH To isolate the sensing element of pressure gauges or transducers from process fluids that may be corrosive, viscous, crystallise etc pressure media...

 • เพรชเชอร์เกจ-pressure gauge-octagauge-Diaphragm-Seal-DS-ferrule_45

  Diaphragm-Seal DS-FERRULE

  Application Sanitary diaphragm seal. The diaphragm is flush welded to the body construction. It is mostly used in food and beverage industries, food industries, water...

 • เพรชเชอร์เกจ-pressure gauge-octagauge-Diaphragm-Seal-DS-union_45

  Diaphragm-Seal DS-UNION

  Application sanitary diaphragm seal. The diaphragm is flush welded to the body construction. It is mostly used in food and beverage industries, food industries, water...

 • เพรสเชอร์เกจ-pressure-gauge-octagauge-Diaphragm-Seal-DS-flange-front

  Diaphragm-Seal DS-FLANGE

   Specifications DS-FLANGE is designed to isolate the sensing element of pressure gauges from process fluids that may be corrosive, viscous, sedimentous and/or with high temperature....

 • เพรชเชอร์เกจ-pressure gauge-octagauge-Diaphragm-Seal-DS-PVC_side

  Diaphragm-Seal DS-uPVC

   Application Provides an economical solution to protect instruments from corrosion and clogging  Used to isolate and protect a pressure instrument on ultra-pure or highly corrosive...

 • เกจวัดแรงดัน-pressure-gauge-octagauge-Accessory-Syphon-U-stainless2

  U-Syphon

  Accessory For Pressure Gauge Syphon is a straightforward gadget used to protect a strain sensor from high-temperature media, like steam. It can also be utilized...

 • เกจวัดแรงดัน-pressure-gauge-octagauge-Accessory-Syphon-ring-stainless

  Ring-Syphon

  Accessory For Pressure Gauge Syphon is a straightforward gadget used to protect a strain sensor from high-temperature media, like steam. It can also be utilized...

 • เกจวัดแรงดัน_pressure-gauge_octa_digital_GD1010J_ดิจิตอล_View

  Digital-Pressure-Gauge GD-1010J

  Applications GD-1010J is a digital pressure gauge, designed with battery supply, A LCD display with alterable unit of pressure (kPa, MPa, Bar, Psi) selected is...