3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อ Diaphragm seal

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อ Diaphragm seal

How to Diaphragm seal OCTA

-อุปกรณ์เสริมที่ช่วยแยกของไหลออกจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัด หลีกเลี่ยงสารแขวนลอย ตะกอน จากของไหลที่อาจอุดตันได้

-หลักการทำงานของไดอะแฟรม คือการที่แรงดันส่งผ่านแผ่นไดอะแฟรมโดยมีตัวกลาง เช่น กลีเซอรีน นำพาแรงดันเข้าสู่อุปกรณ์วัด

-สิ่งสำคัญของการติดตั้งไดอะแฟรมเข้ากับเครื่องมือวัด คือการซีลไดอะแฟรมนั่นเอง

 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

DS-Ferrule : DS-FERRULE ขนาด Inch คือ ขนาดของแผ่นไดอะแฟรม(Diaphragm) และ *ระยะB คือระยะรอบนอกที่สัมผัสกับ Clamp Lock ยกตัวอย่างเช่น DS-Ferrule  ขนาด 1.5″ หมายถึงแผ่นไดอะแฟรมมีขนาด 1.5″ แต่มีระยะ B สำหรับ Clamp Lock อยู่ที่ 50.5 มิลลิเมตร เวลาเลือกซื้อให้เลือกจากขนาดท่อและขนาดไดอะแฟรมเป็นหลัก เพื่อให้แรงดันในท่อที่สัมผัสกับแผ่นไดอะแฟรมสัมพันธ์กันและไม่ถูกลดทอนแรงดันลง
*ระยะดังกล่าวอ้างอิงจาก Spec Diaphragm OCTA DS-Ferrule

 

DS-Union : DS-UNIONไดอะแฟรมยูเนี่ยน(Diaphragm Union)จะมีมาตรฐานมากกว่า 1 มาตรฐานในการเลือก เนื่องจากเป็นงาน Sanitary โดยที่เรามีจำหน่ายจะเป็นมาตรฐาน SMS และมาตรฐาน DIN ความแตกต่างของทั้ง 2 มาตรฐานคือระยะ B และ D จะไม่เท่ากัน ไม่สามารถสวมใส่กับฐานคนละมาตรฐาน

สรุปการเลือกซื้อ (Diaphragm) DS-Union มีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานที่ลูกค้าใช้ SMS หรือ DIN
2) เลือกขนาดของไดอะแฟรม ซึ่งควรสัมพันธ์กับขนาดท่อ

 

Contact us